TPMS – Tyre Pressure Monitoring System neboli systém sledování tlaku v pneumatikách

TPMS měří, zobrazuje tlak a teplotu vzduchu v pneumatikách. Reaguje na rychlý i pomalý únik tlaku vzduchu z pneumatik formou včasného varování. Senzory v kole vozu sledují tlak v pneumtice a vysílají signál do přijímače, který je umístěný ve voze. Pokud přijímač ve voze přijme informaci o nízkém tlaku, automaticky varuje řidiče rozsvícením kontrolky.
Systém byl přijat legislativou EU a výrobci mají povinnost všechna nová vozidla vyrobená po 1. listopadu 2014 povinně vybavit těmito systémy.
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009)

© Copyright 2016 Stepan Malec